Square 21

“Kompleks banimi dhe  shërbimi  2, 3, 10 dhe 11 kate me 2 kate parkim dhe shërbim nëntokë’. 39’636 m. Rr: “E Kavajës”, Tiranë